UKM Al Khidmah


PROFIL UKM AL KHIDMAH


UKM Al–Khidmah Kampus UNISDA, merupakan sebuah wadah organisasi untuk Mahasisawa yang senang ataupun ingin berkhidmah kepada guru mursyid, dan UKM Al Khidmah memberikan nuansa keislaman serta melaksanakan kegiatan rutin yang telah berlangsung tahun tahun belakangan, yang mana Al–Khidmah Unisda mempunyai tujuan mulia, serta mengharap agar guru kita semua, Hadrotus syaikh Ahmad Asrori Al–Ishaqy bahagia melihat murid–muridnya meneruskan perjuangan beliau dalam hal meningkatkan keimanan kepada Allah swt., lewat majlis dzikir.
Maksud dan tujuan disusunnya laporan pertanggungjawaban ini adalah:

 1. Sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja UKM Al Khidmah selama satu peroide kepengurusan.
 2. Sebagai bahan masukan UKM Al Khidmah pada kepengurusan yang akan datang sehingga hasil yang dicpai bisa lebih maksimal.

VISI


“Membentuk generasi mahasiswa yang berakhlaqul karimah dan berwawasan tinggi”


MISI


 1. Memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat yang berdasar pada agama Islam.
 2. Menumbuhkembangkan rasa cinta kepada Rasullullah Muhammad SAW.

Struktur Organisasi Tahun 2018/2019


Ketua Umum : MUHAMMAD ASRORI
Ketua I  : SAABDILLAH ABBAS
Ketua Ii  : ROUFUL UMAMA
Sekretaris : IIS MARATUS SHOLIHA
Sekretaris I : ELIFATIN MAGHFIROH
Bendahara  : LAILATUN NAFISAH
Bendahara I : AIMMATUS SHOLIHA

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN


DEPARTEMEN PELATIHAN
 1. Abdul Khalim
 2. Muhammad MuchlisUbaidillah
 3. Tutut Susana
 4. Eka Sri Rahayu
 5. Cut Kiki.
 6. IkaMeisyah
 7. UzlifatunKamilaZulfa
 8. Erika Nur Rahmadhan
 9. SantiRahmawati
 10. Mohammad Akbar
 11. Mahrus Afif
DEPARTEMEN PERLENGKAPAN
 1. Asharul Fuad
 2. Ayu Lestari
 3. Kholid noviyanto
 4. Naba
 5. Karomatuz Zahro
 6. Zulia Rukmana
 7. Yashinta Nilam Anggelia
 8. Mariatul Qibtiyah
 9. Fajrin Zulfatus Sholikha
 10. Firda Juita Zuhri
 11. Muhammad Putra
 12. Nana
 13. Shinta Alviana
DEPARTEMEN ROMBONGAN
 1. KhusnulArifin
 2. FaridatuzZahro
 3. QurrotulAinia
 4. NuriaFitria
 5. Muhammad Fachry
 6. Muhammad Misbah
 7. Nikmatus Sholikha
 8. Anggreani Kartika Risma Yanti
 9. Aisyah Rosalina Sunardi
 10. Nurus Alfiantika
 11. Fira Alfia
 12. Nur Hidayah
 13. Muhammad rozaq
 14. M. Aditya Nur Hidayat
 15. Devi IzzatulAfida
DEPARTEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
 1. IrfanFachrudin
 2. LinnalaiffaturRohmah
 3. Anna NurFitriaHandayani
 4. Fatmawati
 5. FathulManan Al Khafid
 6. QurrotulAini
 7. Wardatul Uzza
 8. Melinda Ardian Pranesti
 9. Ike NurHidayati Rohmah
 10. Lissa’atur Rodhiyah
 11. Mufidatul Ummah
 12. Wasilatul Maghfiroh
 13. Oktalina Sutrisno Putri
 14. Hidyatul Mar’atin
DEPARTEMEN KEWIRAUSAHAAN
 1. Nafida Nur Awwaliyah
 2. Dodi Kurniawan S
 3. Indah Rofiqoh
 4. Fikri
 5. Mohammad Amiruddin
 6. Ahmad Faishol Abidin
 7. Ayuk Sulistiyowati
 8. NafaWahyu nigtyas Eka Putri
 9. Vinka Rofi’aturRiska
 10. Siti Aidatul Marwati
 11. Oktavia Bella Kurniawati
 12. Muhammad NurRozin
 13. Elvin Naviqotin Nabella
 14. Rina Agustina